top of page

4.

Dermato-chirurgia

gdy leczenia wymagają łagodne i złośliwe nowotwory skóry. 

Zabiegi w przypadkach nowotworów złośliwych wykonywane są w ścisłej współpracy z Komisją Onkologiczną Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii.

dermatochirurgia.jpg

Chirurgiczne leczenie zmian nowotworowych skóry

Chirurgiczne usunięcie zmian nowotworowych skóry z zachowaniem bezpiecznego marginesu.

Chirurgiczne leczenie zmian nowotworowych skóry
z zastosowaniem
technik płatowych

Zabieg chirurgiczny polegający na wycięciu zmiany nowotworowej
o dużej średnicy, a następnie na przykryciu ubytku przez przeniesienie sąsiadującej skóry w postaci uszypułowanych płatów, tak aby zniwelować deformację lub zachować funkcję (np. w przypadku zmian w obrębie twarzy).

Chirurgiczne leczenie dużych znamion skórnych
z wykorzystaniem
ekspanderów tkankowych

Przy dużych zmianach (na przykład w przypadku znamion kąpielowych), możliwe jest wytworzenie i przesunięcie nadmiaru skóry poprzez zastosowanie ekspanderów tkankowych. 

Chirurgiczne leczenie dużych znamion skórnych
z wykorzystaniem
przeszczepów skóry

Stosowane, gdy niemożliwe jest użycie ekspanderów tkankowych.
W takim przypadku, wykonywany jest przeszczep skóry z miejsca
o podobnej strukturze, przykrywający miejsca wyciętych zmian.

bottom of page