top of page
chirurgia_estetyczna_1.jpg

3.

Chirurgia estetyczna

gdy piękno ma przyjąć nową oprawę.

Symetryzacja piersi zdrowej

Przeprowadzana, by dostosować kształt i rozmiar piersi zdrowej do tej, która poddana została zabiegom onkologicznym.

Powiększenie piersi implantami, redukcja, lifting piersi

Zabiegi mające na celu dostosowanie kształtu i rozmiaru piersi
do wymagań estetycznych pacjentki. W zależności od oczekiwanego efektu, wymagać mogą różnorodnych technik lub ich łączenia.

Ginekomastia (chirurgiczne leczenie przerostu męskiego gruczołu piersiowego)

Zabieg usunięcia przerośniętej tkanki gruczołowej u mężczyzn. Często wykonywany wraz z usunięciem nadmiaru tkanki tłuszczowej z obrębu klatki piersiowej poprzez jej odsysanie, czasem z zastosowaniem kleju tkankowego.

Leczenie wad wrodzonych
i znacznej asymetrii piersi

Zabiegi odtwarzające lub korygujące piersi, przy których wykorzystywane są techniki rekonstrukcji i chirurgii plastycznej.

Przeszczep tkanki tłuszczowej

Zabieg wykorzystywany najczęściej przy rekonstrukcji piersi, aby nadać
im ostateczny kształt. Stosowany także w celu uplastycznienia
i uwolnienia blizn oraz w trakcie przygotowywania tkanek do zabiegów rekonstrukcyjnych. 

Zabiegi naprawcze
i rekonstrukcyjne kompleksu brodawka-otoczka

Najczęściej wykonywane w celu korekcji kształtu, wielkości lub położenia brodawki.

Lipomodeling

Zabieg uzupełniający w przypadku prepektoralnej rekonstrukcji piersi, polegający na wypełnieniu własną tkanką tłuszczową zmarszczeń skóry nad implantem.

bottom of page