top of page
chirurgia_rekonstukcyjna_1.jpg

2.

Chirurgia rekonstrukcyjna

oferująca różne możliwości
po zakończeniu leczenia onkologicznego

Rekonstrukcja piersi przy pomocy ekspanderów tkankowych/tkanek własnych płatów chirurgicznych

Najczęściej wykonywana u pacjentek po przebytej mastektomii. 

Do rekonstrukcji wykorzystywane są (łącznie lub oddzielnie) tkanki własne oraz sztuczne materiały chirurgiczne, takie jak ekspandery i implanty.

Leczenie deformacji piersi po zabiegach oszczędzających

Wykonywane w przypadku, gdy wcześniejsza terapia onkologiczna spowodowała nieakceptowane przez pacjentkę zmiany wyglądu piersi. Dzięki połączeniu technik chirurgii plastycznej i rekonstrukcyjnej, możliwe jest bezpieczne poprawienie kształtu piersi lub zmniejszenie deformacji.

Leczenie powikłań
po zabiegach
onkologicznych piersi

Leczenie ratunkowe, w którym stosuje się płaty chirurgiczne, by wypełnić duże ubytki w skórze i tkankach miękkich w obrębie klatki piersiowej, deformujące blizny i tym podobne.

Korekta piersi rekonstruowanych

Wykonywana w przypadku, gdy przeprowadzone wcześniej zabiegi dały niesatysfakcjonujące efekty, zarówno zdrowotne (odległe powikłania
po rekonstrukcji piersi: deformacja, uszkodzenie implantów), jak i estetyczne. Do jej wykonania używane są płaty chirurgiczne, tkanka tłuszczowa lub materiały sztuczne.

Rekonstrukcja kompleksu brodawka-otoczka

Wykonywana w celu odtworzenia lub poprawienia brodawki wraz

z otoczką, które uległy zmianom w wyniku mastektomii albo zabiegów

w centralnej części piersi. Do przeprowadzenia rekonstrukcji wykorzystywane są tkanki własne lub implant brodawki. 

Lipomodeling

Zabieg uzupełniający w przypadku prepektoralnej rekonstrukcji piersi, polegający na wypełnieniu własną tkanką tłuszczową zmarszczeń skóry nad implantem.

bottom of page